برچسب: آموزشهای رسمی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -678)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ضرورت پژوهشپژوهشهایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پروندههایی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -487)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-2- بیان مسألهتمامی 26 کشور عضو ناتو در اجلاس اخیر استانبول برگسترش مسؤولیت‌های ناتو در منطقه خاورمیانه تأکید کردند. شیفر دبیر کل ناتو پیشنهاد گفتگوهای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -474)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت2-1-12-مدل پیشرفت اتکینسون2-1-13-نظریه مک کللند2-1-14-انگیزه پیشرفت 2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت 2-1-16-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی…Read More

To Top