برچسب: احساس امنیت اجتماعی زنان

فایل — -فایل پژوهش-رساله -625)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

واژههای کلیدی: سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، دلبستگی مکانی، قابلیت پیادهمداری، امکانات ارتباطی، محله، مهرآوران، لب‌خندق، یزد.فهرست مطالب TOC \o “1-6” \h \z \u فصل اول…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -554)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-12مدل فرآیند پژوهش12فصل دوم – ادبیات تحقیق2-1- مقدمه152-2- تعریف ICT روستایی162-3-اهداف ای سی تی چیست؟162-4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی172-5- مفهوم دولت الکترونیکی192-6- مزایاو موانع…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -547)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ب) بیابان‌های جدید با منشأ انسانی که علاوه بر مناطق خشک و فراخشک در سایر نواحی اقلیمی نیز قابل مشاهده می‌باشند ]6[.1-4-2- بیابان‌زائی :برای پدیده…Read More

To Top