برچسب: ارائه راهکارهای

فایل دانلود پژوهش ارشد : بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک

| شهریور 7, 1395 | 92 | 0

  عنوان کامل پژوهش-رساله :   بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در…Read More

فایل دانلود پژوهش ارشد : بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک

| شهریور 7, 1395 | 92 | 0

  عنوان کامل پژوهش-رساله :   بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در…Read More

To Top