برچسب: الگوی قیمت گذاری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -657)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

و برادر و خواهرم که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -302)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

استاد مشاور: دکتر حمید رضا قاسمیاستاد داور: دکتر پیمان غفاری مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردارسپاسگزاری: ازدست و زبان که برآید کز عهده شکرش به…Read More

To Top