برچسب: اوقات فراغت جوانان و والدین

فایل — -فایل پژوهش-رساله -526)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سپاس پروردگار مهربان را که همواره انوار الطاف بی کرانش در سرزمین زندگی ام می تابد.با سپاس از استاد محترم سرکار خانم دکتر طاهره حق…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -401)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی8مبحث اول: باورهای دینی8گفتار اول: دین9گفتار دوم: باور12گفتار سوم: باور دینی14مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه16گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -337)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-3-2-3- موج سوم532-2- پیشینه تحقیق632-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری642-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی…Read More

To Top