برچسب: ایده آل های باروری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -563)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-9-3-ساخت گلسترول……………………………………………………………………………….142-9-4-کاربردهای اختصاصی کلسترول…………………………………………………………..152-9-5-اهمیت زیست پزشکی کلسترول…………………………………………………………..152-9-6-بیوسنتز کلسترول…………………………………………………………………………………162-10-آرتواسکلروز162-10-1-علل اصلی آترواسکلروز162-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز172-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور172-12-LDL و HDL172-13-اختلال چربی خون182-14-استاتین‌ها192-14-1-منابع استاتین192-14-2-اثرات استاتین بر روی سلامتی202-14-3-ایزوتوپ‌ها202-14-4-جایگاهی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -340)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-10-1-علل اصلی آترواسکلروز162-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز172-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور172-12-LDL و HDL172-13-اختلال چربی خون182-14-استاتین‌ها192-14-1-منابع استاتین192-14-2-اثرات استاتین بر روی سلامتی202-14-3-ایزوتوپ‌ها202-14-4-جایگاهی برای استاتین‌ها202-14-5-استاتین‌ها از نظر تجاری212-14-6-مصرف ترکیبی داروها212-14-7-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -327)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2366645-20955000معاونت پژوهش و فناوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -308)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

قصد متضاد ……………………………………………………………………………………………………….36مرحله بعد ترس بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………36اندیشه زدایی …………………………………………………………………………………………………….37روحانیت پزشکی …………………………………………………………………………………………………37اصلاح نگرش ها …………………………………………………………………………………………………..38درمان گروهی سالمندان…………………………………………………………………………………………………39نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان…………………………………………………………………….41روشهای پیشگیری از افسردگی…Read More

To Top