برچسب: بازاریابی سبز

فایل — -فایل پژوهش-رساله -303)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

-571525082500-571522225000عنوان صفحه TOC \o “1-3” \h \z \u فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc409166157 \h 21-1بیان مسئله PAGEREF _Toc409166158 \h 21-2 اهمیت موضوع PAGEREF _Toc409166159…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -256)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی232-9 برنامه ریزی تولید232-9-1 کاربردهای اصلی 25کاربردهای جنبی252-10 کالای فاسد پذیر252-10-1 اقلام فاسد شدنی272-11 انبارداری صحیح و…Read More

To Top