برچسب: برنامه درسی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -466)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

10 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق10 تعاریف نظری11 تعاریف عملیاتیفصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش14 مقدمه14 پیشینه نظری15 چهار ویژگی خاص تدریس21 انواع…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -331)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مهدی اسماعیلی تاریخ و امضاء:تقدیر و تشکرسپاس خداوند بزرگ را که نیرو و توانایی وافر به من عطا فرمود تا در مسیر زندگیم به بهترین…Read More

To Top