برچسب: تحلیل تغییرات

فایل — -فایل پژوهش-رساله -720)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شکل6-2 : الگوریتم نمونه‌گیری با رد کردن 59شکل7-2 : الگوریتم نمونه‌گیری وزن‌دار 61شکل8-2 : الگوریتم نمونه‌گیری وزن‌دار 62شکل3-1 : ماژول‌ های یک سیستم ساده نرم…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -721)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-6-3- روش پیشنهادی برای مکان یابی …………………………………………………………………………. 363-7- محاسبه همبستگی در سیگنال EEG …………………………………………………………………………………….. 383-8- ویژگی استفاده شده برای تشخیص خستگی …………………………………………………………………………… 403-9- روش‌های کلاسه…Read More

To Top