برچسب: تحلیل مقایسه‌ای

فایل — -فایل پژوهش-رساله -606)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

5-6-1- پیشنهادهایی ناشی از نتایج پژوهش465-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده465-7- محدودیت‌های پژوهش46منابع48الف) منابع داخلی48ب) منابع خارجی50 فهرست جداولعنوان صفحهجدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش34جدول 4-2:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -317)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-1-5- منابع ارزش ها 342-2-1-6- الگوهای رفتاری،نقش ها و فرایند اجتماعی 352-2-1-7- نظام های ارزشی362-2-1-8- پیشینه ی ارزشها 372-2-1-9- پیامدهای ارزش ها382-2-2- خانواده392-2-2-1- ابعاد کارکرد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -318)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

توفیق و سلامتی روزافزون تمامی عزیزان را از خدای منان خواستارم. تقـدیم بههمسـر فداکار و فرزندان عزیزم محمـد امین و امیـر حسینکه در زمان تدوین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -275)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-11-3 رابطه میان سطوح کلان و خرد ساختار روایی 60 2-12 سازماندهی ساختار گفتمان روایی 60 2-12-1 پیوستگی و انسجام 61 2-12-2 سه انگاره اصلی…Read More

To Top