برچسب: ترازنامه

فایل — -فایل پژوهش-رساله -668)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

Ali reza reyhaniWinter 2011 دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراکدانشکده مدیریت، گروه حسابداریپژوهش-رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان:بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -669)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

واحد اراکدانشکده مدیریت، گروه حسابداریپژوهش-رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان:بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -670)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردارسپاسگزاری:سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -660)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-11. خلاصه فصل اولاین فصل از تحقیق به بررسی بیان مسأله و همچنین ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. همچنین اهداف مورد نظر در این تحقیق…Read More

To Top