برچسب: ترفیعی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -618)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

معرفی برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 برند چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35تاریخچه برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37تعاریف برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37دلایل اهمیت برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 برند سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42شخصیت برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43وفاداری به…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -499)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

امروزه شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی درخصوص خلق برند می‌نمایند. در بیشتر بخش‌های اقتصادی، حتی در بازارهایی مانند بازار مواد غذایی، محصولات کشاورزی و محصولات با تکنولوژی…Read More

To Top