برچسب: تعهد عاطفی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -495)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سپاسگزاریاز استاد راهنمای فرهیخته ام جناب آقای دکتر فرزاد فخیمی که در طول مدت انجام این پژوهش-رساله از رهنمودهای علمی واخلاقی ایشان بهره مند شدم…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -335)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………. 693-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 703-6- ابزار اندازه گیری داده ها …………………………………………………………. 703-7- روش های جمع آوری داده ها ………………………………………………….. 713-8-…Read More

To Top