برچسب: تورش ها

فایل — -فایل پژوهش-رساله -541)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بند اول : انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی 55بند دوم: نشر اکاذیب 58مبحث دوم: سایر جرائم 59مبحث سوم: مسئولیت کیفری 62گفتار اول: شرایط…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -542)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

گفتار اول: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی و 6 تحصیل غیر قانونی داده هاگفتار دوم: شنود و دریافت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -543)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

گفتار نهم: روشهای تامین امنیت 85مبحث دوم: آیین دادرسی 86گفتار اول: صلاحیت ها 86مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها 90ضمائم 106ضمیمه 1:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -417)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر(جامعه آماری این تحقیق…Read More

To Top