برچسب: توسعه در مطبوعات

فایل — -فایل پژوهش-رساله -531)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-اندازه گیری سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.3-رتبه بندی سازه های تاثیز گذار بر بررسی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -533)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیقبحران مالی جاری، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نیاز به…Read More

To Top