برچسب: تیم حسابرسی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -546)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تشکر و قدر دانیدر اینجا لازم می دانم که از زحمات تمامی اساتید محترم دانشکده به ویژه جناب آقای دکتر امیرتموری و جناب آقای دکتر…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -451)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مهندسی فرهنگی به منظور استفاده بهینه از این وسیله ارتباطی1-5 سئوالات تحقیق 1-آیا بین استفاده از تلفن همراه وچالش های فرهنگی رابطه معنا دار وجود…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -439)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پژوهش-رساله : 10121301922037عنوان پژوهش-رساله…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -438)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

و دیگر بزرگوارانی که این شاگرد کمترین را روحی دوباره دمیدند.تقـدیم به:پدرم کوهی استوار و حامی‌ من در طول تمام زندگی مـادرم سنگ صبوری که الفبای زندگی به…Read More

To Top