برچسب: تیپ شخصیت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -646)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی گرایش تحصیلی: – مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشدتاریخ تصویب: 11/12/1392 تاریخ دفاع:18/12/1393 تعداد صفحات:159چکیده:در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -454)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

لایه دوم، لایه ارزشهاست که برآمده از لایه اول است، یعنی الگوهای داوری و قضاوت از خوبی، بدی، زشتی وزیبایی.لایه سوم، الگوهای رفتاری، هنجارها و…Read More

To Top