برچسب: جایگاه بورس

فایل — -فایل پژوهش-رساله -682)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -656)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

استاد راهنما: دکتر محمود همت فراستاد مشاور: دکتر ابولفضل سعیدی فراستاد داور: دکتر مجید زنجیردارمدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردارسپاسگزاری:سپاس ایزد منان را که توفیق…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -627)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-7 اهمیت سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 262-3-8 زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………. 272-3-9 ابعاد سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 272-3-10 شاخص سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………. 282-3-10-1 مشارکت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -604)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در ایران پژوهش‌هایی که بر روی سیاست تقسیم سود صورت گرفته است، هیچ‌کدام ویژگی‌های رفتاری مدیریت را در این بررسی‌ها دخالت نداده‌اند. از آنجا که…Read More

To Top