برچسب: جوانان روستایی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -623)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تاثیر انسان بر طبیعت کدام است و نقش بشر در طبیعت چیست؟(همان).حفظ طبیعت، تلاش برای بهبود کیفیت محیط زیست و رهیافت اکولوژیک (زیست بوم شناختی)…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -600)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی موجب طرح این پرسش شده است که آیا محیط زیست میتواند در برابر ادامه رفتار فعلی انسان دوام بیاورد؟…Read More

To Top