برچسب: دیدگاه قرآن کریم

فایل — -فایل پژوهش-رساله -617)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

گذشته ازاهمیت دوران جوانی که به آن اشاره شد، جوانان مهم ترین قشر تاثیر گذار هر جامعه ای می باشند؛زیرا که سرنوشت وآینده آن جامعه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -447)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نظریات مطرح در مکتب انتقال 18 نظریه تزریقی 18 نظریه تأثیر محدود 18 نظریه استفاده و رضامندی 19 نظریه برجسته سازی 19 نظریه وابستگی مخاطبان…Read More

To Top