برچسب: دیدگاه مدیران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -604)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اولکلیات پژوهش1-1- مقدمهدر سال‌های اخیر، با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن و هم‌چنین نوسان‌های مشاهده‌ شده در شاخص‌های…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -524)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1 بیان مسئله تحقیق هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -472)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نگارش فرزانه مهدی زادهتابستان 1393 سپاسگزاری:تقدیم به: فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه.3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -435)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است. فرضیه فرعی دوم:مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -419)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اول:کلیات تحقیقمقدمهمسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر…Read More

To Top