برچسب: رفتار نامتقارن

فایل — -فایل پژوهش-رساله -523)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

عنوان شماره صفحه جدول 1-1 : برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری18جدول 1-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت) 32جدول 2-1:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -503)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-1- مقدمه 573-2( جامعه آماری پژوهش 573-3) تعیین حجم نمونه پژوهش 573-4) اهداف مشخص تحقیق 593-5) سوال‌های پژوهش 603-6) فرضیه‌های پژوهش 603-7) روش پژوهش 613-8)…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -411)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اینجانب..سعیده گودرزی.دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته.حسابداری.که در تاریخ ……………از پژوهش-رساله / رساله خود تحت عنوان “…Read More

To Top