برچسب: رویکرد فازی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -717)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اکتساب ویدئو از منابع مختلفی صورت می‌گیرد. برای نمونه وسایل ذخیره سازی آنالوگ و دیجیتال (نوار و دیسک سخت) از ضبط کننده ویدئو استفاده می‌کنند.ویدئوی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -720)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول3-9 : اندازه درصد احتمال حالت‌ها در فاکتورها بدون مشاهده ویژگی‌های فرعی، سه حالته 87جدول 3-10: اندازه ویژگی‌های فرعی در یک پروژه نرم افزاری نمونه…Read More

To Top