برچسب: زندگی روزمره

فایل — -فایل پژوهش-رساله -721)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 223-2- نویزهای سوار شده بر روی سیگنال EEG و نحوه کاهش اثر آن‌ها …………………………………………….. 233-2-1- امواج ناخواسته زیستی ………………………………………………………………………………………. 233-2-2- امواج ناخواسته…Read More

To Top