برچسب: سازگاری اجتماعی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -473)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تاریخچهی تحولات آموزش عالی ایران 58ارکان نظام آموزش عالی ایران 59جریانهای متنوع در آموزش عالی ایران 60استقلال دانشگاهی در ایران 65شاخصها و سیاستهای استقلال دانشگاه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -476)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

-34290029908500دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -361)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -330)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4- اهداف پژوهش1-4-1- هدف کلیهدف کلی پژوهش حاضر مقایسه عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشآموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام میباشد.1-4-2- اهداف جزییاهداف…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -331)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اینجانب مهدی اسماعیلی دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته/ دکترای حرفهای/دکترای تخصصی در رشته روانشناسی تربیتی که در تاریخ 23 شهریور 1390 از پایان‌نامه/رساله خود تحت عنوان…Read More

To Top