برچسب: سامانه 137

فایل — -فایل پژوهش-رساله -603)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تلاش پژوهش حاضر، تدوین محور سوّم است و پاسخگوی این مسأله خواهد بود که دستیابی به نمونه مطلوبی از تفسیر تربیتی (مدل) در گرو چه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -551)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-2 تعاریف مفهوم داده، اطلاعات، دانش432-2-2-1 مفهوم داده432-2-2-2 مفهوم اطلاعات442-2-2-3 مفهوم دانش442-2-3 طبقه‌بندی انواع دانش452-2-3-1 دانش از نظر نوناکا462-2-3-2 دانش از نظر جورنا462-2-3-3 دانش از…Read More

To Top