برچسب: سبک زندگی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -617)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

روایت است که امام صادق (علیه السلام) به ابى جعفر احول فرمود:« تو به بصره رفتى؟ عرض کرد: آرى. امام علیه السّلام فرمود: شتاب مردم را…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -559)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل دوم : ادبیات تحقیقبخش اول :اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………14 2-1- مقدمه142-1- 1-کارآفرینی 122-1-2- اهمیت کارآفرینی152-1-3- تعریف کار آفرین162-1-4- انواع کارآفرینی162-1-5- اشتغال172-1-6- مثلث اشتغال182-1-5-1- استخدام212-1-5-2- خود اشتغالی222-1-5-3- دیگر…Read More

To Top