برچسب: سطح فساد

فایل — -فایل پژوهش-رساله -680)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نوع دیگری از شهروندی که آنها بدان اشاره کرده اند، شهروند مشارکتی است. در این نوع از شهروندی، «شهروند فعال فردی است مشارکت جو که…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -682)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -643)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مهری علیپوریکی از موضوعات جالب توجه در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عرضه است که بهطورکلی مربوط به فعالیتهای مربوط به تامینکنندگان ازقبیل توانمند سازی، ارزیابی…Read More

To Top