برچسب: سیاست سود تقسیمی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -425)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکتها اثر میگذارند و گاه تقسیم سود را محدود میکنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و…Read More

To Top