برچسب: صنعت دارویی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -594)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-5.فاکتورهای بیماری زایی اسینتوباکتر82-6.منشا کلینیکی عفونت های اسینتوباکتر بومانی102-6-1.مننژیت102-6-2.عفونت خون102-6-3.عفونت های دستگاه ادراری102-6-4. پنومونی بیمارستانی102-7. عفونت های بیمارستانی112-8. استراتژی های درمانی عفونت های اسینتوباکتر بومانی122-9….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -563)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-8-1-انواع لیپوپروتئین……………………………………………………………………………….132-9-بافت سلول چربی………………………………………………………………………………….132-9-1-سلول‌های چربی………………………………………………………………………………..132-9-2-کلسترول………………………………………………………………………………………….142-9-3-ساخت گلسترول……………………………………………………………………………….142-9-4-کاربردهای اختصاصی کلسترول…………………………………………………………..152-9-5-اهمیت زیست پزشکی کلسترول…………………………………………………………..152-9-6-بیوسنتز کلسترول…………………………………………………………………………………162-10-آرتواسکلروز162-10-1-علل اصلی آترواسکلروز162-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز172-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور172-12-LDL و HDL172-13-اختلال چربی خون182-14-استاتین‌ها192-14-1-منابع استاتین192-14-2-اثرات…Read More

To Top