برچسب: طراحی شغل

فایل — -فایل پژوهش-رساله -557)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری893-7-1) روایی پرسش نامه893-7-2) پایایی پرسش نامه893-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها90فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -502)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بخش دوم : اقدامات مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………. 17 2-2- 1- مقدمه172-2-2- مدیریت182-2-3- منابع انسانی192-2-4- مدیریت منابع انسانی202-2-5- مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان212-2-6- واکنش ها…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -500)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-2-ارزش‌آفرینی182-2 شاخص‌های شناختی و رفتاری عرضه‌کنندگان182-3 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری212-4 تاریخچه CRM232-5 انواع فناوری CRM232-6 چالش های اجرایی CRM242-7- مزایای بکارگیری سیستم های مدیریت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -489)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-2) تعاریف و مفاهیم نگرش شغلی142-1-3) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی162-1-4) راهکارهای تغییر نگرش شغلی162-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -321)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نام ونام خانوادگی: حسن سعیدیان تاریخ امضاء: اثر انگشت: این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.سپاسگزاری:خداوند متعال را سپاس…Read More

To Top