برچسب: عوامل طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک

فایل — -فایل پژوهش-رساله -380)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بحث ارث بردن فرزندخوانده از پدرخوانده و انفاق و سن فرزندخواندگی مواد مهم این قانون جدید هستند که بررسی آنها تا حدودی لازم به نظر…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -322)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

هوش هیجانی مجموعه مهمی از یک سری توانایی هاست:توانایی هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ نماید و در مقابل ناملایمات پایداری کند،تکانش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -309)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اما اینترنت و دنیاهای مجازی که فراهم ساخته، فرصت گریزهایی در مقیاسی بسیار بزرگتر به ماعرضه میکند. در واقع، به لطف دنیاهای مجازی مانند زندگی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -259)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سرمایه فرهنگی تجسدی49سرمایه فرهنگی عینیت یافته50سرمایه فرهنگی نهادینه شده51نظریه های نگرش51نظریه های نگرش از دیدگاه روان شناسی اجتماعی51نظریه کرچ ،کراچفیلدو بالاچی51نظریه روزن اشتیل و هروشکا52نظریه…Read More

To Top