برچسب: فرار مالیاتی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -588)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

برخورد گروههای مختلف یهودی در مقابل فرهنگ یونانی، متفاوت بود.در جامعهی یهودیه، ثروتمندان به همراه کاهنان بزرگ، گروه واسطهای را تشکیل دادند که تلاش میکردند…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -439)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پژوهش-رساله داشته باشم،…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -363)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت 252-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان 282-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی302-7 صدور…Read More

To Top