برچسب: مالی متهورانه

فایل — -فایل پژوهش-رساله -440)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-2 دیدگاه معاملات کارا242-3-3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات25عنوان صفحه2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته252-3-3-2 معاملات با…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -408)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 3اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 4هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………….. 4اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………… 4فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 5فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………… 5فرضیه های فرعی…Read More

To Top