برچسب: مدل ریاضی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -514)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مدلهای زمانبندی معمولا از طریق ترکیب ماشینها، محدودیتها و توابع هدف مشخص میشوند.دو راه برای مشخص نمودن یک برنامه زمانبندی وجود دارد. راه ابتدایی توسط…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -507)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در مدلهای ماشینهای موازی، قطع کار نقش مهمتری را نسبت به حالت تک ماشین ایفا میکند. در حالت تک ماشین، قطع کار معمولا تنها در…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -488)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

آدرس و شماره تلفن : 09143176673چکیده پژوهش-رساله (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): مدل استاندارد کیهان شناسی دچار مشکلاتی مانند…Read More

To Top