برچسب: مدل ملهم

فایل — -فایل پژوهش-رساله -612)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق31-3-هدف تحقیق31-4-پیشینه تحقیق31-5-روش تحقیق41-6- روش تحقیق 41-7- سؤالات تحقیق4فصل دوم: زندگی نامه، آثار ، سبک شناسی اثر و نکاتی از رسم الخط2-1-زندگی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -373)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال………………………………………………………………..41بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ……………….41.بند سوم – قانون مجازات عمومی…Read More

To Top