برچسب: مدیریت جهانگردی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -539)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مفهوم حمل و نقل به لحاظ اقتصادی عبارت است از:«تغییر مکانی اشخاص (حمل و نقل مسافر) و حمل و نقل کالا، بین دو نقطه جغرافیایی»….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -376)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جهانی شدن به عملیات تروریستی بین المللی سرعت بخشیده است. پیشرفت های فناوری به قدرت تحرک تروریست ها کمک کرده و ارتباط آنها با یکدیگر…Read More

To Top