برچسب: مشاغل غیررسمی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -544)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

از طریق انجام این پژوهش و نتایج و یافته های ان می توان ضمن شناسایی مهمترین چالشها و مشکلاتی که دستفروشان برای امنیت اجتماعی شهری…Read More

To Top