برچسب: معاملات بلوک

فایل — -فایل پژوهش-رساله -479)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

از نظر سازه‌انگاران ساختارهای اجتماعی نتیجه پیامدهای خواسته و ناخواسته کنش انسانی‌اند و در عین حال، همان کنش‌ها یک بستر ساختاری تقلیل‌ناپذیر را مفروض می‌گیرند…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -444)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-2-3) مالکیت مدیریتی382-2-2-4) مالکیت خارجی422-2-3) شیوههای تأمین مالی462-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت462-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع472-2-3-3) روشهای متداول برای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -422)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-1- مقدمه31-2- تاریخچه مطالعاتی31-3- بیان مسئله51-4- سئوالات تحقیق71-5- چهارچوب نظری تحقیق71-6- مدل مفهومی تحقیق 81-7- فرضیه ها 101-8- اهداف تحقیق111-9- اهمیت تحقیق111-10- حدود مطالعاتی121-11-تعاریف واژه…Read More

فایل دانلود پژوهش : بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک

| شهریور 7, 1395 | 92 | 0

  عنوان کامل پژوهش-رساله :   بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در…Read More

To Top