برچسب: معانی ذهنی کنشگران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -486)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) توانسته احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) را اعمال نماید؟فرضیه اصلیسیاست خارجی جمهوری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -404)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه………………………………………………………………………………….42 2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه………………………………………………………………………………….432-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -405)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….262-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….282-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………352-13-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….382-14- پیامدهای مثبت سرمایه…Read More

To Top