برچسب: مقابله با پولشویی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -403)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اهمیت و اهداف تحقیق تردیدی نیست که برداشتن هرگونه گامی در جهت کمک به پیشگیری و مقابله با پدیده شوم قاچاق انسان از جنبه های…Read More

To Top