برچسب: موجودی کالا

فایل — -فایل پژوهش-رساله -522)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1- براورد زمان واقعی تحویل کالا2- افزایش بازدهی تولید 3- کاهش میزان موجودی انبار4- کاهش زمان تولید و تحویل کالا1-4-1 هدف کاربردی بیان نام بهره‌ورانتمانی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -467)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-6-1 اندازه شرکت452-3-6-2 عملکرد شرکت452-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت462-4 عدمتقارن اطلاعاتی و مدیریت سود462-5 پیشینه تحقیق482-5-1 تحقیقهای داخلی482-5-2 تحقیقهای خارجی50فصل سوم)روش تحقیق(553-1 مقدمه563-2 روش تحقیق573-3…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -431)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1- این پژوهش-رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از…Read More

To Top