برچسب: مونت کارلو

فایل — -فایل پژوهش-رساله -284)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-3-3- روش تقریب نرمال و تصحیح آن بوسیله چندک های نرمال چند متغیره36 3-3-4- روش کمیت محوری تعمیم یافته38 3-3-5- روش کمیت محوری تعمیم یافته…Read More

To Top