برچسب: نرخ تقریبی

فایل user8208

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین و روشهای به کار رفته در تحلیل حرکت روبات21 2-1- مقدمه22 2-2- تعادل روبات ونقطه گشتاور صفر25 2-3- حرکتشناسی27…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -720)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول4-1: تعداد خطای شناسایی شده توسط موارد تست با توجه به زمان کل هر مورد تست 98جدول4-2 : نتایج ارزیابی از نسخه های مختلف برنامه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -522)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اهداف MRP، اهداف اصلی سیستم برنامه ریزی مواد عبارتند از:1- براورد زمان واقعی تحویل کالا2- افزایش بازدهی تولید 3- کاهش میزان موجودی انبار4- کاهش زمان…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -501)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

00مرحله 1 239140980645004863465116205مرحله 200مرحله 2934720116205تعیین مدل ریاضی مناسب 00تعیین مدل ریاضی مناسب 80010056515002441574220980004933950179705مرحله 300مرحله 3934720187960گردآوری دادههای گزینهها جهت حل مدل 00گردآوری دادههای گزینهها جهت حل…Read More

فایل دانلود پژوهش ارشد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

| شهریور 7, 1395 | 92 | 0

  عنوان کامل پژوهش-رساله :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از…Read More

To Top