برچسب: کارکردهای اجتماعی دین

فایل — -فایل پژوهش-رساله -673)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-7 قلمرو تحقیق 1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیقاز لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته است…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -674)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

امروزه حمل‌ونقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این…Read More

To Top