برچسب: کانون اصلاح و تربیت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -373)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه…………………………………… 39گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی……………………………………. 39بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304……………………………………………….39 الف –…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -362)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-11-3-1-اصل برائت271-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری281-11-3-3-اصل قانونی بودن291-11-3-4-اصل شخصی بودن301-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها301-11-3-6-تدابیر خاص311-11-3-7- عدم برچسب زنی311-11-3-8- جرم زدایی321-11-3-9-کیفر زدایی331-11-3-10-جرم انگاری341-12- مسئولیت کیفری351-12-1- سن…Read More

To Top