برچسب: کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -448)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

چکیدهارزش‌های حرفه‌ای اساس عملکرد کارکنان می‌باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه‌ای و عموم مردم را هدایت می‌نمایند و چارچوبی برای تعهد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -328)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تاریخ و امضاء بسمه تعالیدر تاریخ :دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/خانم الهام علی نژاد از پژوهش-رساله خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه…Read More

To Top