برچسب: گمرک الکترونیک

فایل — -فایل پژوهش-رساله -637)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فتحی زاده( 1388) در مقاله ای با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، به یکی از ارکان اصل عدم تبعیض پرداخته است….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -642)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن ……………………………………………………………………………………………..372-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن………………………………………………………………………………………………….. 40 2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….40 2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….41 2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی …………………………………………………………………………………..422-7…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -274)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقاله‌هایی نیز وجود دارد که از جهاتی با این موضوع قرابت دارند و در زیر به آن‌ها اشاره می‌گردد. مقاله‌ای توسط رسول افضلی، مصطفی رشیدی،…Read More

To Top