برچسب: ANP

فایل — -فایل پژوهش-رساله -429)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-2-3 تصمیمات خرید یا اجاره ………………………………………………………………………………………………………… 332-1-3 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………….. 342-1-3-1 جستجوی پروژه ی جدید………………………………………………………………………………………………………… 342-2-3-2 جمع آوری اطلاعات درمورد پروژه ……………………………………………………………………………………………..Read More

To Top