برچسب: EPS

فایل — -فایل پژوهش-رساله -656)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

گرایش: حسابداریعنوان:بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننگارش:میثم ابراهیمیان زمستان 1389هیأت داوران:استاد راهنما: دکتر محمود…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -597)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-4-2 اثر pH بر پایداری آنزیم463-4-3 دمای بهینه473-4-4 تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم473-5 جداسازی باکتری483-5-1 استخراج DNAژنومی483-5-2 طراحی پرایمر و انجام PCR48 3-5-2-1 مراحل PCR ……………………………………………………………………………..493-5-3…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -572)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست مطالبعنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحهچکیده فارسیفصل اول: کلیات تحقیق1-1- اصول کلی نگهداری مواد غذایی1-2- روش های نگه داری1-3- مفاهیم کلی نگهداری مواد غذایی1-4- نگهداری مواد غذایی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -418)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

رشته تحصیلی: حسابداری تاریخ شروع پایان‌نامه: آذر 1389تاریخ اتمام پایان‌نامه: آذر 1390 استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد حسین قائمیاستاد مشاور:جناب آقای دکتر یدالله تاری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -409)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فرضیه فرعی 1: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.فرضیه فرعی 2: تمرکز…Read More

To Top